Относно неръждаемата стомана

Съществуват много видове неръждаема стомана, които са устойчиви на корозия в различна среда и начин на употреба, осигурявайки пластичност, якост, и хигиена. Имат приложение в автомобилната промишленост (ауспуси),за аспирация на вредни газове от лини на производство, електростанции.
Неръждаемата стомана е материал който напълно се рециклира, отново разтопен може да стане на нещо ново.
Неръждаемата стомана e сплав която съдържа хром. Минималното съдържание на хром в стандартна неръждаема стомана е 10,5%. Хромът превръща стоманата в неръждаем материал, което означава устойчивост срещу корозия.
Тази изключителна устойчивос в борба с корозията се дължи на един тънък слой от хромен окис който се образува на повърхноста на стоманата. Този тънък слой има качествотода се самообразува в екстремни условия.
Други характерни елементи от сплавта са молибден,никел и азот. Никел се добавя за подобряване гъвкавостта и пластичността на неръждаемата стомана. Смесването на тези елементи създъва по-добра кристална структура, която придава различни свойства на стоманата по време на механичната изработка - формиране, заварка и т.н.

Четирите основни видове неръждаема стомана се делят на:
аустенитна
феритна
аустенитно-феритна (дублекс)
мартензитна

аустенитна: Аустенитна или серия 300 от неръждаемата стомана ,е 70 % от световното производство на всички видове неръждаема стомана.Горен лимит на съдържание на въглерод е 0.15 % най-малко 16% хром а съдържанието на никел 7%. Това превръща структурата на аустенитната стомана с добри пластични свойства (лесно се формира), не се намагнитизира и е с добри качества при заварка.
Аустенитна неръждаема стомана с ниско съдържание на въглерод, например тип 316L , 304L се изпозва с цел да се реши проблемът с корозията която се получава от заварката , основно при продукции HF. Обозначението “L” означава че, въглеродът в сплавта е по малко от 0,03% нещо което я прави по-издръжлива на високи температури, които се развиват по време на заварката.
Спектър от приложенията на аустенитна неръждаема стомана включва бяла техника, съдове, промищлени канализации ,ветроходство, архитектурни и конструкционни решения.

феритна: Феритната стомана има по-добри механични своиства от аустенитната, но е с намалена устойчивост срещу корозия заради намаленото съдържание на хром и никел. Цената също е от значение,е малко по -завищена. Съдържа между 10.5% и 27% хром и много малко до нула никел, съществуват и сплави с олово. Повечето включват молибден, други са с алуминий или титан. Най-срещаната феритна неръждаема стомана има хром между 12% и 17% , тези които са близо до 12% имат широко приложение в бялата техника, бойлери, перални машини и интериорна архитектура.

аустенитно-феритна (дублекс): Аустенитно-феритна (дублекс) неръждаема стомана, има смесена микроструктура на аустенит и ферит за да се добие сплав 50/50 въпреки че, в търговските сплави сместа може да бъде съответно 40/60. Стоманата от този тип е с подобрени механични свойства в сравнение с аустенитна неръждаема стомана и подобрена устойчивост срещу корозия,както и локална ръжда дължаща се на натоварвания.Характерно при нея е високото съдарзание на хром (19-28%) и молибден (до 5%) и по-ниското съдържание на никел,отколкото при аустенитна неръждаема стомана.Свойства на (дублекс) неръждаема стомана се постига с по-ниско сплавно съдържание сравнение с подобната супер-аустенитна и е едно добро решение, икономично и ефективно с много приложения. Структурата на дублекс предлага както якост така и пластичност.Аустенитно-феритна (дублекс) неръждаема стомана се използва предимно в нефтохимическата промишленост, хартиената промишленост, корабостроенето.

мартензитна: Мартензитна неръждаема стомана не е толкова устойчива срещу корозия, но е извънредно яка и твърда и в същото време, лесно обработваема с качества да се втвърдява при топлинна обработка.Мартензитна неръждаема стомана съдаржа хром (12-14%),молибден (0,2 - 1%), никел (0 - <2%) въглерод (около 0,1 – 1%) който придава трърдост на сплавта но я прави по-чуплива.Мартензитна неръждаема стомана е с магнитни способности, използва се за производство на ножове и перки.