Ανοξείδωτοι σωλήνες, κοίλοι δοκοί και σωλήνες μορφής (GTAW & PAW)

Η CST είναι η πρώτη εταιρία παραγωγής ανοξείδωτων σωλήνων, κοίλων δοκών και σωλήνων μορφής στην Ελλάδα, με μονάδες παραγωγής που ενσωματώνουν συγκολλητές TIG και Plasma τελευταίας γενιάς, με αυστηρή παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής, και με πειθαρχημένο και ορθά εκπαιδευμένο προσωπικό.
Οι ανοξείδωτοι σωλήνες GTAW & PAW είναι σήμερα, η καλύτερη ποιότητα συγκόλληση για τον ανοξείδωτο χάλυβα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής αξίας.
Παράλληλα, προσφέρουμε φύλλα και λωρίδες (strips) ανοξείδωτου χάλυβα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Σωλήνες Ανοξείδωτου Χάλυβα (GTAW & PAW) Συνήθης σωλήνες κατάλληλες για γενικές χρήσεις, από λωρίδες ανοξείδωτου χάλυβα, με ζήτηση η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι βο...
Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και κοίλοι δοκοί - Τετράγωνα Συνήθης σωλήνες κατάλληλες για γενικές χρήσεις, από λωρίδες ανοξείδωτου χάλυβα, με ζήτηση η εξωτερική επιφάνεια μπορεί...
Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και κοίλοι δοκοί - Ορθογώνια Συνήθης σωλήνες κατάλληλες για γενικές χρήσεις, από λωρίδες ανοξείδωτου χάλυβα, με ζήτηση η εξωτερική επιφάνεια μπορεί...
Φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη και τους τύπους θα αναρτηθούν σύντομα, μέχρι τότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Λωρίδες (Strips) ανοξείδωτου χάλυβα Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη και τους τύπους θα αναρτηθούν σύντομα, μέχρι τότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.